Waaraan herken je een thermische glasbreuk?

Thermische breuk

Thermische breuk in glas ontstaat door temperatuurverschillen in het oppervlak van het glas. Wanneer er een temperatuurverschil ontstaat van meer dan ca. 30°C in het glasoppervlak zelf, kan een ruit op een bijzondere manier breken. Dit noemt men een thermische breuk. Een thermische breuk heeft een speciaal breukpatroon en is niet te vergelijken met het breken van glas door bijvoorbeeld het inslaan van beglazing. Een thermische breuk is te herkennen aan één breuklijn die loodrecht vanuit de rand van het glas begint en daarna in een grillige vorm verder loopt. Of er sprake is van een thermische breuk kan het best door een vakman worden beoordeeld. Een thermische breuk is geen productfout, maar het gevolg van sterke temperatuurverschillen in het glas. U kunt de kans op thermische breuk fors verkleinen door: 

  • jaloezieën, lamellen of overgordijnen op enige afstand van de beglazing te plaatsen;
  • verwarmingselementen niet te dicht bij de beglazing te plaatsen;
  • de beglazing niet te beschilderen of te beplakken met plakfolie;
  • geen grote voorwerpen te plaatsen aan de binnenkant, dicht achter de beglazing;
  • handelingen te voorkomen die tot een temperatuurverschil in de beglazing kunnen leiden (bijvoorbeeld een gerichte koudewaterstraal op een door de zon verwarmde beglazing).

Thermische breuk kan vooraf worden voorkomen door thermisch gehard glas toe te passen. Dit is speciaal behandeld glas dat tegen veel grotere temperatuurverschillen bestand is en minder gevoelig is voor thermische breuk in het glas. In situaties waar het glas te maken kan krijgen met grote temperatuurverschillen in het glasoppervlak is het raadzaam thermisch gehard glas toe te passen. Een ander belangrijk voordeel van thermisch gehard glas is dat het veiligheidsglas is en bij breuk in kleine veilige korrels uiteenvalt en dus geen ernstig letsel veroorzaakt.

Het advies is u hierover te laten informeren door Johan’s Glasservice.

Glas nodig?

Neem direct contact met ons op!

Presets Color